Եթե լրացել է Ձեր երեխայի տասը տարեկանը

Mard

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 44–րդ հոդվածի համաձայն սահմանված է.

Երեխան իրավունք ունի իր շահերը շոշափող ցանկացած հարց լուծելիս ունկնդիր լինելու հարցի քննությանը և արտահայտելու սեփական կարծիքը ընտանիքում, դատական և այլ մարմիններում։

Տասը տարին լրացած երեխայի կարծիքը հաշվի առնելը պարտադիր է` կապված խղճի ազատության հետ, որոշակի միջոցառումներին մասնակցելու, արտադպրոցական կրթություն ստանալուց հրաժարվելու, ծնողներից որևէ մեկի հետ ապրելու, հարազատների հետ շփվելու, օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.