Գործատուն պարտավոր է Ձեզ տեղեկացնել ոչ ուշ, քան մեկ շաբաթ առաջ

Hashvark

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 142–րդ հոդվածի համաձայն սահմանված է. «Աշխատողները պարտավոր են աշխատել սահմանված աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցներին համապատասխան:

iravaban.net. Կազմակերպության աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցում կատարվող փոփոխության մասին գործատուն պարտավոր է աշխատողին պատշաճ ծանուցել ոչ ուշ, քան իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելուց մեկ շաբաթ առաջ: Գործատուն պարտավոր է ապահովել աշխատողների աշխատանքների կատարման հերթափոխության համաչափությունը»:

Spread the love
  • 14
    Shares

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.