Որքա՞ն է կազմում ալիմենտի չափը

Dram

Այս հարցը կարգավորվում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 91–րդ հոդվածով, որի համաձայն սահմանված է.

iravaban.net. Ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ համաձայնությամբ վճարվող ալիմենտի չափը որոշում են կողմերը:

Ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ համաձայնությամբ երեխաների համար որոշվող ալիմենտի չափը չի կարող պակաս լինել նրանց համար դատական կարգով բռնագանձվող ալիմենտի չափից: