Ո՞ր դեպքում կարող եք Ձեզ անհրաժեշտ դեղերը ստանալ անվճար

degh

Ինչպես հայտնում է iravaban.net-ը, ՀՀ կառավարության թիվ 1717–Ն որոշման համաձայն` «Անվճար կամ արտոնյալ դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» սահմանված է հետևյալ իրավակարգավորումը.

Բնակչության սոցիալական խմբեր, որոնց պատկանող անձանց հիվանդության դեպքում դեղերը տրվում են անվճար՝

ա) 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներ, բ) հաշմանդամ երեխաներ (մինչև 18 տարեկան),

գ) հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք,

դ) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, ինչպես նաև միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ (մինչև 18 տարեկան):

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.