Շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելիս վարորդը պետք է իմանա հետևյալը

mayrughi

ՀՀ կառավարությունը «ՀՀ ճանապարհային երթևեկության կանոնները և տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկը հաստատելու մասին» որոշմամբ սահմանել է հետևյալ իրավակարգավորումը.

iravaban.net. Շրջադարձից կամ հետադարձից առաջ վարորդը պետք է նախապես զբաղեցնի երթևեկության տվյալ ուղղության համար նախատեսված երթևեկելի մասի համապատասխան եզրային գոտին` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ`

1) մուտք է գործում շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ.

2) ճանապարհային նշանով կամ գծանշմամբ թույլատրվում է դա կատարել նաև այլ գոտիներից:

Spread the love
  • 22
    Shares

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.