Bzhishk

Սթինգը խոստովանել է, որ իր լսողությունը որոշակիորեն տուժել է և բժիշկները խորհուրդ են տվել կրել լսողական սարք։

Երգիչը փորձել է անել դա, սակայն արդյունքում հրաժարվել է այդ գաղափարից. «Ես փորձեցի կրել լսողական սարք, սակայն լսեցի ավելի, քան ցանկանում էի»։

Երաժիշտը պատմել է նաև իր նոր ալբոմի մասին, որը նա անվանել է այն երթուղու պատվին, որով ամեն օր երթևեկում է Նյու Յորքում։
Սթինգը հայտարարել է, որ արդեն երկար տարիներ ոգեշնչվել է քաղաքից, որը երբեք չի քնում։

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.