17/10/2021

News and Analitics

Արցախի մուտք գործելու նոր կարգը

Արցախի Հանրապետություն մուտք գործելու կարգը․

📌 ՀՀ քաղաքացիները Արցախի Հանրապետություն մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ունենան

✅անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ դրան փոխարինող այլ փաստաթուղթ

📌Օտարերկյա քաղաքացիները Արցախի Հանրապետություն մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ունենան

✅արտասահմանյան անձնագիր կամ դրան փոխարինող այլ փաստաթուղթ

✅Արցախի հանրապետության մուտքի արտոնագիր Մուտքի արտոնագիր ստանալու համար անհրաժեշտ է

🔸 Այցից առնվազն 7 օր առաջ armconsul@mfa.nkr.am կամ visa@mfa.nkr.am էլ.հասցեներին ուղարկել անձը հաստատող փաստաթուղթ, լրացված վիզային հրացաթերթիկ, 3X4 չափի լուսանկար

‼️Արցախ մուտքի արտոնագրի տրամադրման կամ մերժման մասին դիմումատուն տեղեկացվում է Արցախ մուտք գործելու իր նախանշած օրը:

‼️ ✅Մուտքի արտոնագիր ստանալու դեպքում օտարերկրյա քաղաքացին Արցախ կարող է մուտք գործել միայն իր նախանշած օրը։