February 23, 2024

Ե՞րբ են հանգստյան օրերը՝ Ամանօրյա տոներին

Ամանոր և Ծննդյան տոները նշվում են դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի 6-ը: 

Ոչ աշխատանքային օրեր են դեկտեմբերի 31-ը (կիրակի), հունվարի 1-ը (երկուշաբթի), 2-ը (երեքշաբթի) և հունվարի 6-ը (Սուրբ ծնունդ և հայտնությունը՝ շաբաթ):

Verified by MonsterInsights