February 25, 2024

Ձերբակալվել են ոստիկանության Գորիսի բաժնի պետ Գևորգյանը եւ Կապանի բաժնի պետի տեղակալ Գինոսյանը

Դեկտեմբերի 12-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտենի աշխատակիցները Սյունիքի մարզում ձերբակալել և Երևան են տեղափոխել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գորիսի բաժնի պետ Մուշեղ Գևորգյանին և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Կապանի բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ Վաղարշակ Գինոսյանին:

Verified by MonsterInsights